Парламентът прие окончателно антикорупционния закон
Фото: www.investor.bg

Парламентът прие окончателно антикорупционния закон

12 новини, 5

Парламентът прие окончателно антикорупционния закон. Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ще събира, анализира и проверява сведения при информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности, записаха народните представители, съобщи БТА.

Народното събрание ще осъществява контрола върху дейността на комисията, а членовете й ще бъдат задължени при покана да се явят в парламента, за да предоставят информация. Комисията ежегодно до 31 март ще представя в парламента доклад от дейността си. В същия срок докладът ще се предоставя и на президента и на Министерския съвет, ще се публикува и на интернет страницата на комисията. Членовете на антикорупционния орган ще пътуват безплатно в градския транспорт, а трудът им ще се зачита за първа категория.

Стажът на членовете на комисията и на директорите и инспекторите в дирекциите ще се зачита за юридически стаж.

    Повече за investor.bg