Парламентът прие отчета на НЗОК, нарастват разходите за лекарства© bta.bg

Парламентът прие отчета на НЗОК, нарастват разходите за лекарства

, 5 новини, 2 прегледа

Народното събрание прие годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г., внесен в парламента в средата на миналата година. Обсъждането му мина с призиви за по-голяма ефективност и мерки срещу източването на здравния фонд, предава БНР.

За 2017 година са били реализирани близо 2,260 милиона приема в болниците в цялата страна, като водещи са били сърдечносъдовите заболявания, показва отчетът.

В него като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти заради навлизането на нови скъпи молекули, както и на ежегодното нарастване на броя на здравноосигурените лица, които са се обърнали към системата.