Пари вместо допълнителен отпуск за извънредния труд на полицаите2Фото© actualno.com

Пари вместо допълнителен отпуск за извънредния труд на полицаите

, 11 новини, 5 прегледа

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за МВР. Със законопроекта се предвижда да се определи друг подход, при който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение.

Предвиденото изменение регламентира това, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, да се установи подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по ЗМВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни.

Освен това, компенсирането на положен труд над установеното работно време с допълнителен платен годишен отпуск е предпоставка за полагане на друг извънреден труд от служители, които следва да обезпечат дейностите на министерството.