Отдаваме под наем и без съгласието на съседите2Фото© actualno.com

Отдаваме под наем и без съгласието на съседите

, 10 новини, 4 прегледа

Отдаваме краткосрочно апартаменти и вили под наем през онлайн платформи без съгласието на съседите. Това решиха депутатите, приемайки окончателно промените в Закона за туризма. Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости или упълномощено от него лице, подава до кмета на общината заявление-декларация по образец, се посочва в закона.

Заявление-декларацията трябва да отговаря на няколко изисквания. С нея се декларират най-малко: наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване - стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща.

Също така се обявява, че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан.