Определени са концесионери на още три морски плажа
Фото: profit.bg

Определени са концесионери на още три морски плажа

6 новини, 4

Кабинетът определи

концесионери на три морски плажа в област Варна – „Слънчев ден“, „Св. Св.

Константин и Елена – север“ и „Св. Св. Константин и Елена - малък плаж“.

Концесиите са за срок от 15 години.

Концесионер на плаж „Слънчев ден“

е „Амадеус – Ей Си Джи“ ООД. За срока на договора таксата за един чадър и за

един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности трябва да е по 8 лв.

Размерът на годишното концесионно плащане е 302 969 лв. без ДДС. Предвидените

инвестиции за подобряване на

    Повече за economic.bg