(OF) Обявени са новите процедури за допълнителното проектиране и строителство на пътя Мездра - Ботевград
Фото: www.24chasa.bg

(OF) Обявени са новите процедури за допълнителното проектиране и строителство на пътя Мездра - Ботевград

7 новини, 4

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова каза по време на парламентарния контрол, че на 10 октомври са обявени новите две процедури за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на двата лота в участъка Мездра - Ботевград. Сега тече срокът за подаване на оферти. Процедурата беше прекратена през юли, защото е имало противоречие в документацията. В подготвената нова са "изчистени" всички технически пропуски от първата, каза министърът.

Тя заяви, че пътят Видин - Ботевград, е приоритетен обект и увери депутатите, че лично ще следи процедурите и реализация на проекта в контекста на значимостта му за Северозападна България. В отговор на въпрос за забавянето на обявяването на новата процедурата, министърът посочи, че за нея е било важно документация по процедурата да бъде изрядна, за да няма повече обжалвания и през следващата година да има избран изпълнител, а в средата на 2019 г.

да почне строителството. Министърът изтъкна също и важността на проекта за пътя Русе-Велико Търново наравно с този за Видин-Ботевград - важна за Северна и Северозападна България инфраструктура. В отговор на друг депутатски въпрос за готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" министърът съобщи, че регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови.

Те дефинират интегрираните ВиК проекти за постиг...

Повече за bta.bg