Над 555 000 са подадените годишни данъчни декларации© dnes.bg

Над 555 000 са подадените годишни данъчни декларации

, 6 новини, 6 прегледа

Над 555 000 са подадените годишни данъчни декларации за облагане на доходите от началото на данъчната кампания до момента. Повече от 80% от получените в Агенцията формуляри са изпратени онлайн.

До края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски, съобщават от НАП.

Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.