Митниците с 250 млн. лева ръст на приходите за полугодието на 2018 г.
Фото: www.investor.bg

Митниците с 250 млн. лева ръст на приходите за полугодието на 2018 г.

6 новини, 3

През първото полугодие на 2018 г. Агенция „Митници” е събрала приходи от

акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 4 595.9 млн. лв., при 4 345.0 млн. лв.

за същия период на миналата година. Събраната сума е с 250.9 млн. лева (5.8%)

повече от приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби през първото полугодие

на 2017 година. Ръст се отчита при всички видове данъчни приходи,

като касовите приходи от акцизи нарастват с 6.1% (138.6 млн. лева), приходите от

ДДС с 4.7% (92.2 млн. лева), а

    Повече за economic.bg