КЗК: И "Топлофикация София" злоупотребява с монопол
Фото: www.actualno.com

КЗК: И "Топлофикация София" злоупотребява с монопол

10 новини, 8

"Топлофикация-София" злоупотребява с монополното си положение и налага нелоялни търговски условия за "извличане на финансови ползи". Това е установила Комисията за защита на конкуренцията. "Топлофикация" е заплашена от глоба, която може да стигне 10% от оборота ѝ. Дружеството има 30 дни да опровергае твърденията на антимополната комисия. Определението на КЗК е по жалба от 2017 г., подадена от компаниите "Бигла ІІІ" и "Шалев Инвестмънт Груп ".

Тя е заради изискване на "Топлофикация" при присъединяване на нови сгради към мрежата ѝ, нужната инфраструктура (топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция) да бъде направена от инвеститорите. След това те трябва да я предоставят безвъзмездно на дружеството, а новият клиент получава заплащане не с пари, а с топлинна енергия. Според КЗК договори с такива условия се сключват от юли 2015 г.

От антимонополната комисия смятат, че "Топлофикация" налага необосновани разходи на клиентите си, като ги кара да правят топлопреносната инфраструктура за своя сметка. Според нормативната уредба дружеството е задължено да направи тези инвестиции за своя сметка. Условието, направената от инвеститорите в жилищни сгради инфраструктура да бъде прехвърлена безвъзмездно на "Топлофикация", е определено като "налагане на необосновано задължение на клиентите, в техен ущърб".

Според КЗК "топлопреносното дружество следва да заплаща цена за ползване". Тр...

    Повече за mediapool.bg