Концесията на летище "София" ще е за над 7,6 милиарда лева
Фото: frognews.bg

Концесията на летище "София" ще е за над 7,6 милиарда лева

33 новини, 13

Прогнозната обща стойност на концесията на летище "София" е 3 898 229 907 евро без ДДС, става ясно от официалното обявление, подготвено от Министерство на транспорта. Иначе казано това прави близо 3,9 милиарда евро или над 7,6 милиарда лева.

В документа е посочено, че концесията ще бъде за срок от 420 месеца или 35 години.

Обществената поръчка включва изискване за изграждането на трети терминал на аерогарата в рамките на първите 10 години от концесията.

"Предвид правните основания на концесионера ще бъде възложено: а) изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със строежа", става ясно от обявлението.

И още: "б) предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на летището, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходите от извършването на тези услуги, при поемане на оперативния риск.".

Сред минималните изисквания към кандидатите са това те да оперират поне едно международно летище с повече от 10 милиона пътници годишно, да имат активи с нетна стойност за последните три години от минимум 200 милиона евро, както и да имат опит при финансиране на поне един инфраструктурен проект за над 400 милиона евро.

Ср...

    Повече за news.bg