КФН проверява „Еврохолд“ и три дъщерни дружества4Фото© economic.bg

КФН проверява „Еврохолд“ и три дъщерни дружества

, 9 новини, 8 прегледа

Очаква се регулаторът да оцени финансовото състояние и капацитета на "Еврохолд" за придобиването на електроразпределителното дружество.

В проверката ще бъдат включени и дъщерни фирми, които са част от холдинга.

"Във връзка с намерението за предстоящи придобивания на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД от "Еврохолд България" АД, Комисията за финансов надзор продължава работата си по четири проверки на дейността на "Еврохолд България" АД и на дейността на три застрахователни дружества от групата на холдинга", пишат от финансовия регулатор.

Според КФН становището им за финансовото състояние на купувача е от изключителна значимост с оглед на факта, че освен опит в сектора от него ще се очаква и сериозен финансов ресурс - от една страна, за заплащането на инвестицията по изкупуването, и от друга - за поддържането на адекватна инфраструктура в електроснабдителния сектор.