КФН и НАП подписаха споразумение за сътрудничество и обмен на информация© economic.bg

КФН и НАП подписаха споразумение за сътрудничество и обмен на информация

, 4 новини, 3 прегледа

/КРОСС/ Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите подписаха споразумение за сътрудничество и обмен на информация.

Целта е бърз обмен на данни по електронен път с цел намаляване на административната тежест за граждани и фирми.

Подписването на споразумението е възможност за по-ефективна работа на институциите. Така ще стане възможно съпоставянето на финансово-отчетната информация, предоставена на финансовия регулатор, с информацията от масивите на НАП, включително по отношение размера на декларираните задължения за данъци.