Инвестират нови 7 млн. евро в граничния регион между България и Гърция2Фото© actualno.com

Инвестират нови 7 млн. евро в граничния регион между България и Гърция

, 4 новини, 8 прегледа

Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция. Средствата са от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020. С тях ще бъдат подкрепени проекти на малки и средни предприятия в рамките на шестата покана за набиране на проектни предложения, която вече е обявена. Това съобщиха от Министерството на земеделието.

Дейностите могат да бъдат насочени към подкрепа на клъстери в стратегически сектори на регионалната икономика, рехабилитация на сгради и подобряване функционалността на съоръжения за улесняване на достъпността за хората с увреждания, насърчаване на предприемачеството чрез визуализиране и укрепване на нови бизнес идеи. Предвижда се още и предоставянето на услуги за подкрепа на предприятия в сектори, свързани с износ, иновации и откриване на нови пазари.

Проектните предложения могат да бъдат насочени също към разработване на инструменти за дигитален маркетинг и покупка на хардуер и софтуер, абонаментни такси за "облачни" услуги, обучителни дейности за развитие на бизнес умения в стартиращи предприятия и други.