″Инвестбанк” мигрира системите си към нова технологична платформа© economic.bg

″Инвестбанк” мигрира системите си към нова технологична платформа

, 5 новини, 2 прегледа

ИНВЕСТБАНК УСПЕШНО МИГРИРА СИСТЕМИТЕ СИ КЪМ НОВА

ИНВЕСТБАНК УСПЕШНО МИГРИРА СИСТЕМИТЕ СИ КЪМ

Банката работи по проект за обновяване на АТМ мрежата си с модерни мултифункционални устройства.

Инвестбанк АД стартира успешно експлоатацията на основната банкова система "Банкер" и свързаните с нея картова система и системата за интернет банкиране върху нова клъстърна среда и новата версия на ORACLE - 12.

Благодарение на добрата координация на екипите от страна на банката и изпълнителя, както и на прецизното планиране и синхронизиране, след многократно тестване на всички възможни критични сценарии, миграцията към новата среда и базата данни ORACLE 12 бе извършена без никакви смущения за работата на банката и за нейните клиенти. По този начин е осигурена непрекъсваемостта на бизнес услугите и работоспособността на всички системи в банката.

Инвестбанк АД е първата банка, настроила и реално експлоатираща основната банкова система "Банкер" на новата версия на ORACLE. Това надграждане върху платформа с чувствително усъвършенствани параметри по отношение на сигурност и производителност е сериозна технологична стъпка напред в дългосрочен план и предоставя нови възможности за развитие на основните системи на банката.