„Инвестбанк” е купувачът на ТБ „Виктория”
Фото: www.actualno.com

„Инвестбанк” е купувачът на ТБ „Виктория”

6 новини, 7

Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) сключиха с „Инвестбанк“ рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация, гласи информацията на страницата на КТБ.

В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха „Инвестбанк” и „Българо-американска кредитна банка“, собственост на Цветелина Бориславова.

След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти, синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова избраха „Инвестбанк“ АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи, пише в прессъобщението.

Изборът е одобрен с решение на управителния съвет на ФГВБ на 26 март.

Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ към ТБ „Виктория“ заедно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката.

Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ „Виктория“ краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи,...

    Повече за investor.bg