Икономиката на България е нараснала с 3.5% през първото тримесечие© economic.bg

Икономиката на България е нараснала с 3.5% през първото тримесечие

, 5 новини, 2 прегледа

През първото тримесечие на 2019 г. БВП възлиза на 24.66 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 523 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност2 през първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 20.95 млрд. лв. по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял с 0.4 процентни пункта до 29.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.3% при 67.9% през съответния период на предходната година.