Гражданското образование влиза в програмите за ХІ и ХІІ клас
Фото: www.mediapool.bg

Гражданското образование влиза в програмите за ХІ и ХІІ клас

7 новини, 4

Учениците ще имат изцяло нов предмет от учебната 2020-2021 година. В часовете по гражданско образование те трябва да научат как функционира държавата, какви са формите на управление, каква е функцията на публичния бюджет, как действа пазарната икономика, какви са основните осигурителни права на работещите. Сред темите са също тези за тероризма, глобализацията, Европейския съюз, НАТО, правата на човека, проблемите на малцинствата, ролята на омбудсмана.

Промени има и в програмите по литература за последните два класа от средното образование. За първи път в учебниците влизат произведенията "Бай Ганьо журналист" от Алеко Константинов, "Ноев ковчег" на Йордан Радичков и "Балкански синдром" на Станислав Стратиев. Програмите по всички общообразователни предмети за ХІ и ХІІ клас вече са утвърдени от министъра на образованието.

Прилагането им започва от учебната 2020-2021 г. за ХІ клас, а от следващата година влизат в сила и тези за последния гимназиален клас. С утвърждаването на програмите се затваря пълният цикъл за осигуряване на обучението по общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас, поясниха от образователното министерство. Гражданско образование В момента форма на гражданско образование се преподава в часовете на класа.

От 2020-2021 г. то става самостоятелен предмет в учебната програма за ХІ клас с 36 часа за година, а от следващата учебна година - и за ХІІ кл...

    Повече за mediapool.bg