Годишната инфлация се свива през февруари© economic.bg

Годишната инфлация се свива през февруари

, 6 новини, 9 прегледа

Годишната инфлация за февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3.7%, според данните на Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода март 2019 - февруари 2020 г. спрямо периода март 2018 - февруари 2019 г. е 3.2%.

Индексът на потребителските цени за февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. е 100.1%, което, според статистиците било 0.1% е месечната инфлация за февруари спрямо януари 2020 г.