Гешев предлага още 38 районни прокуратури да бъдат закрити© frognews.bg

Гешев предлага още 38 районни прокуратури да бъдат закрити

, 7 новини, 4 прегледа

Г лавният прокурор Иван Гешев предлага закриване на още 38 районни прокуратури от 1 януари 2021 г., като на тяхно място бъдат открити териториални отделения в съответните областни градове.

Гешев е изпратил писмо до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

"Предлагам да бъде продължен процесът по оптимизиране на районните прокуратури (РП) в страната, като се съобразят както валидните за всички районни прокуратури критерии, така и спецификите за всеки апелативен район", мотивира предложението си обвинител №1 пред прокурорите.

Единствените районни прокуратури, които на този етап няма да бъдат закрити, са в софийския съдебен район, сочи още предложението на Гешев.