Fitch потвърди кредитния рейтинг на България3Фото© actualno.com

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

, 11 новини, 7 прегледа

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings остави непроменен дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“. Тя запази перспективата пред рейтинга ни положителна. Оценката беше на същото ниво и през месец август 2019 г. при предишния анализ на агенцията.

Рейтингът на България е подкрепен от силната външна позиция и традиционно добрите фискални параметри, както и от благонадеждната политическа рамка в резултат от членството в ЕС и ясно очертаната перспектива за присъединяване към еврозоната. Ограничаващи фактори са по-ниските доходи, в сравнение с държавите с аналогичен рейтинг и неблагоприятните демографски фактори, които могат да възпрепятстват растежа в дългосрочен период. Индикаторите за управление са в съответствие с тези на другите държави от групата.

От агенцията съобщават, че една от причините за запазването на рейтинга е, че процесът към присъединяване към ERM-2 и банковия съюз е към завършване. „Всички ангажименти по ERM II са финализирани, но други два вътрешни - Fibank и Investbank са в процес на укрепване на капиталовите си позиции.