Финансов измамник се представя за човек на КФН
Фото: www.economic.bg

Финансов измамник се представя за човек на КФН

6 новини, 4

Финансов измамник се представя за представител или пълномощник на Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от небанковия надзор.

Клиенти на инвестиционния посредник "Прогресива Трейдинг" с предишно име "ББГ Симекс - България", чийто лиценз беше отнет вчера, са подали множество сигнали в Комисията за финансов надзор, че неин представител на име Стоян Манчев ги е търсил по телефона и им е обяснил, че е упълномощен да върне парите на клиентите на дружеството. От Комисията категорично подчертават, че нямат такъв служител и не са упълномощавали никого да урежда отношенията между инвестиционен посредник с отнет лиценз и клиентите му.

Съгласно отнетия вече лиценз дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите се съхраняват не от инвестиционния посредник, а от друга финансова институция.

Всякакви задължения ще бъдат уреждани от ликвидатор, който предстои да бъде назначен от Агенцията по вписванията.

    Повече за cross.bg