Финансист е предложен за председател на КЕВР, ясни 8 кандидатури2Фото© economic.bg

Финансист е предложен за председател на КЕВР, ясни 8 кандидатури

, 6 новини, 15 прегледа

Пламен Младеновски е предложението на ГЕРБ за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР). В момента той е директор на дирекция "Електро- и топлоенергетика" в регулатора. Той е и единствената номинация за председател на комисията, чийто състав трябва да бъда обновен с още четирима нови членове заради изтеклия им мандат За двете места за комисар, отговарящ за енергетиката, са предложени двама от сегашните ѝ членове – Владко Владимиров е номиниран от депутата Валери Симео