Fibank увеличи капитала си© actualno.com

Fibank увеличи капитала си

, 6 новини, 15 прегледа

Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на банката са Българска банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%.

Както вече бе обявено в изпълнение на препоръката на ЕЦБ за попълване на капиталовите буфери, ПИБ емитира 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Преди две седмици финансовия министър Владислав Горанов публично заяви, че в рамките на определените със закон правомощия, Българска банка за развитие (ББР) прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права.

Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. Горанов уточни, че Европейската комисия се е съгласила, участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ да не се смята за държавна помощ, ако 30% от увеличението бъде купено от частен инвеститор. И това е Valea Fondation.