Европейската комисия инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии© economic.bg

Европейската комисия инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

, 6 новини, 4 прегледа

Европейската комисия отправя първа покана за представяне на предложения за финансиране с по линия на Фонда за иновации, който е една от най-големите програми за новаторски нисковъглеродни технологии в света.

В този първи кръг по набиране на проекти ще бъдат отпуснати 1 млрд. евро, които ще се вложат в идеи за чисти технологии. Целта е да се помогне за навлизането на пазара на нови технологии. За обещаващи проекти, които все още не са готови за пускане на пазара, е заделен бюджет от 8 млн. евро за подпомагане разработването на проекти.

За финансиране могат да кандидатстват проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, стига да са от сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват дори в случай че проектът вече има спечелено друго публично финансиране, като например държавна помощ или по други европейски програми.