ЕП одобри още 500 млн. евро за борба с младежката безработица
Фото: www.mediapool.bg

ЕП одобри още 500 млн. евро за борба с младежката безработица

5 новини, 6

Европейският парламент (ЕП) одобри още 500 млн. евро за Инициативата за младежка безработица като част от увеличение от 1,2 млрд. за периода 2017 – 2020 г..

Евродепутатите приеха с 574 гласа „за“ срещу 113 „против“ и двама „въздържал се“ добавянето на 500 млн. евро към бюджета на ЕС за 2017 г., информира ЕП.

„Борбата с младежката безработица остава едно от основните предизвикателства пред ЕС, тъй като в някои региони тя е драстично висока. Затова и тазгодишните 500 млн. евро не могат да бъдат краят. Парламентът ще продължи да се бори за повече финансови средства за борба с младежката безработица“, коментира докладчикът на ЕП Йенс Гайер.

През април 2017 г. евродепутатите подкрепиха ревизия на дългосрочния бюджет на ЕС. Това доведе до допълнителни 6 млрд. евро за работни места, растеж и борба с миграцията, включително 1,2 млрд. евро за Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в периода 2017 – 2020 г.

Инициативата за младежка заетост беше стартирана през 2013 г. с цел подпомагането на младежи, които не учат, не се обучават и нямат работа. Те трябва да са под 25-годишна възраст и да живеят в регион, в който младежката безработица е била над 25% през 2012 г.

Според Европейската комисия от 2013 г. насам Инициативата е предоставила пряка помощ на над 1,4 млн. младежи (по данни от октомври 2016 г.).

    Повече за investor.bg