ЕС окончателно забрани пластмасовите изделия за еднократна употреба© economic.bg

ЕС окончателно забрани пластмасовите изделия за еднократна употреба

, 7 новини, 13 прегледа

Европейкият съюз се бори със замърсяването с пластмасови отпадъци, като в тази връзка Европейският съвет днес прие директива, която въвежда нови ограничения за някои продукти от пластмаса за еднократна употреба.

Директивата определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули.

Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи. Наред с това се въвеждат конкретни мерки, за да се намали използването на най-често изхвърляните пластмасови продукти.