ЕК увеличава националните помощи за земеделските стопани до 25 000 евро2Фото© economic.bg

ЕК увеличава националните помощи за земеделските стопани до 25 000 евро

, 8 новини, 14 прегледа

Европейската комисия прие преразгледани правила за държавната помощ в сектора на селското стопанство (т.нар. "минимална помощ" или "помощ de minimis"), с които се увеличава максималният размер на средствата, които националните органи могат да отпуснат за подпомагане на земеделските стопани, без да е необходимо предварително одобрение от Комисията, съобщиха от ЕК.

Благодарение на това решение, държавите от ЕС ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара, като същевременно се намали административната тежест за националните органи.

Максималният размер на помощта, която може да бъде предоставена на едно земеделско стопанство за тригодишен период, ще се увеличи от 15 000 евро на 20 000 евро. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля. Националният таван се определя в размер на 1,25% от годишната селскостопанска продукция на съответната държава през същия тригодишен период (в сравнение с 1% съгласно сегашните правила).