До 30 септември се подават коригиращи декларации в НАП© economic.bg

До 30 септември се подават коригиращи декларации в НАП

, 6 новини, 5 прегледа

Крайният срок за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица изтича на 30 септември, съобщиха от НАП.

Гражданите и фирмите могат еднократно да променят данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица.

За целта е нужно подаване на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Условието е да е преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.