Дирекцията за строителен контрол вече ще може да иска премахване на преместваеми обекти© economic.bg

Дирекцията за строителен контрол вече ще може да иска премахване на преместваеми обекти

, 5 новини, 5 прегледа

Махат павилиони, ако нямат система за отвеждане на отпадни води

Общинските съвети пишат изискванията

И шефът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) вече може да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти в националните курорти или на територията на морските плажове. Досега право затова имаха единствено кметовете и общините. Промяната стана факт след като депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Снимка: Пламен СтоименовПриетите текстове предвиждат преместваеми обекти да се премахват, когато са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква или без разрешение в противоречие със схемата. Друго основание за демонтиране на павилиони и други мобилни обекти е, ако не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води, при положение, че са захранени с вода.

С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия. За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.