Дейността на лизинговите и инвестиционните компании ще е във фокуса на седмицата© dnes.bg

Дейността на лизинговите и инвестиционните компании ще е във фокуса на седмицата

, 8 новини, 3 прегледа

1770 лева е общият среден доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. и нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година, гласят данните на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: