Детската самота се превръща в нов социален проблем за България© actualno.com

Детската самота се превръща в нов социален проблем за България

, 4 новини, 5 прегледа

Детската самота се превръща в нов социален проблем. Това е един от изводите в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 година, публикуван за обществено обсъждане. Този феномен се дължи преди всичко на трудовата миграция на родителите. Трансформациите в традиционните семейни отношения огр