Депутатите одобриха нова помощ за деца - сираци
Фото: www.investor.bg

Депутатите одобриха нова помощ за деца - сираци

8 новини, 6

Децата без право на наследствена пенсия ще получават семейна помощ, решиха депутатите, като приеха окончателно промените в Закона за семейните помощи. Новата семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия ще се отпуска без подоходен критерий.

Парламентът реши помощта да се предоставя на другия родител или на настойник/попечител, който отглежда детето. Родителят или настойникът трябва да живеят постоянно в страната.

За да получават новата семейна помощ, децата трябва да посещават редовно детска градина или училище.

За изплащане на предлаганата нова помощ са необходими в бюджета за следващата година 4 млн. лева допълнително. Отпуснатите до края на годината персонални пенсии ще продължават да се изплащат.

Предложението за подоходен критерий за отпускане на новата помощ предизвика дебати в пленарната зала. От БСП и ДПС призоваха критерият да отпадне. След спорове между управляващи и опозиция депутатите приеха предложението на левицата да отпадне напълно подоходният критерий за този вид допълнителна помощ. Първоначално беше заложено за кръглите сираци да няма изискване за доходи, но да има такова за семейството на децата с един починал родител.

Месечната помощ се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Размерът й се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, но не мо...

Повече за investor.bg