ЧЕЗ ЕСКО България предлага успешни решения в условията на финансова криза4Фото© bta.bg

ЧЕЗ ЕСКО България предлага успешни решения в условията на финансова криза

, 7 новини, 5 прегледа

- Г-н Рибан, двумесечното извънредно положение в страната предизвика затруднения и дори фалити за някои бизнеси, за други обратно - допълнителни възможности. Как стоят нещата за ЕСКО услугите?

Действително последните два месеца се превърнаха в сериозно предизвикателство за бизнеса. Наложи се всички да променим начина си на работа, за да не допуснем компромис с опазването на здравето на служителите и клиентите си, но да запазим качеството на изпълнение на услугите и поетите от нас ангажименти.

Щастлив съм да споделя, че независимо от забавените доставки на оборудване и ограничените възможности за работа и придвижване, които създадоха проблеми на бизнеса в глобален мащаб, ЧЕЗ ЕСКО България няма забавяне при реализацията на нито един от проектите си в ход като следствие от корона-кризата.