Четвърти сме в ЕС по разходи за храна и напитки2Фото© economic.bg

Четвърти сме в ЕС по разходи за храна и напитки

, 5 новини, 7 прегледа

За коли харчим само 1,7%, с което сме на предпоследно място в ЕС

България влиза сред четирите страни от ЕС, в които разходите за храна имат най-голям дял от семейния бюджет. У нас за храна и безалкохолни отиват 19,1% от всичките ни разходи, обявиха от Евростат. По този показател Румъния е на първо място, където над една пета (27,8%) от разходите на домакинства са за храна. На следващите места с най-висок дял на тези разходи са Литва (20,9%) и Естония (19,6%), а ние сме веднага след тях.

Има четири страни от ЕС, в които разходите за храна са под 10% от семейния бюджет. Това са Великобритания (7,8%), Ирландия (8,7%), Люксембург (9,1%) и Австрия (9,7%). Средно за ЕС 12,1% от разходите отиват за храна и безалкохолни, но ние сме далеч над това ниво.

Между 2008 г. и 2018 г. делът на общите разходи на домакинствата за храна намалява или остава стабилен в повечето страни от ЕС. Най-голямо намаление има в Литва (от 24,8% от общите разходи за домакинства през 2008 г. на 20,9% през 2018 г., или спад с 3,9 процентни пункта (п. п.)), следвана от Полша (-3,4 п. п.) и Малта (-3 п. п.). За разлика от тях, разходите на домакинствата за храна се увеличиха в 10 страни. Най-голямо увеличение е регистрирано в Чехия и Словакия (по +1,4 пр.), Холандия (+1 п. п.) и Унгария (+0,8 п. п.).