Бюджетен излишък от почти 2 млрд. лева за 2018 г. отчете статистиката© dnes.bg

Бюджетен излишък от почти 2 млрд. лева за 2018 г. отчете статистиката

, 5 новини, 14 прегледа

Сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., или 1.8% от БВП за 2018.

Данните на Националния статистически институт са окончателни.

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 1 667 млн. лв., или 1.5% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 150 млн. лв., а "Социалноосигурителни фондове" -  излишък от 104 млн. лева.

Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 431 млн. лв., или 22.3% от БВП.