БВП расте, всеки зает създава средно 15 лв. за час
Фото: www.capital.bg

БВП расте, всеки зает създава средно 15 лв. за час

7 новини, 3

Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 479 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г. Преизчислен в евро е съответно 10 982 млн., като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

БВП на един зает се увеличава с 2.3% през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година, показват още предварителните данни на НСИ.

Заетите в икономиката са 3 439.0 хил., а общият брой отработени часове е 1 393.4 милиона. Структурата на заетостта показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

На един работещ се падат 6 245.7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15.4 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава реално с 3.5%, докато БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 182.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.5 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 509.2 лв. БДС, като за ...

    Повече за dnes.bg