„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа от 1 януари2Фото© nova.bg

„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа от 1 януари

, 7 новини, 4 прегледа

От "Булгаргаз" предлагат на КЕВР цената на газа за първото тримесечие на 2020 г. да е с 1,94% или с 0,87 лв./MWh по-ниска от цената за четвъртото тримесечие на 2019 г. Тази цена е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от "Булгаргаз".

Предложената цена е 43,98 лв./MWh. Тя не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС за крайни снабдители на природен газ и за лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, според Закона за енергетиката, чл. 30, ал. 1, т.7.

Намалението на цената се дължи на очакваните по-ниски разходи за доставка, във връзка с промяна на пункта на доставка, считано от 01 януари 2020 г. Предвижда се пунктът за доставка да бъде на "Странджа/Малкочлар", намиращ се на границата на Р. Турция / Р. България.