БСП - Стара Загора се притеснява за честността и прозрачността на местните избори© actualno.com

БСП - Стара Загора се притеснява за честността и прозрачността на местните избори

, 16 новини, 4 прегледа

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Опан, област Стара Загора, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от РепубликаРепубликаРепублика България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. номер ЕП-14-83 от 19.08.2019 г. от Генчо Колев - кмет на община Опан, област Стара Загора, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение на етаж 0, ПРУ (втора стая вляво) в административната сграда на община Опан, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим за монтиране на метални шкафове, за да се осигури място за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.