БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 10 лева5Фото1Видео© dnevnik.bg

БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 10 лева

, 11 новини, 6 прегледа

Българска народна банка (БНБ) представи четвъртата от новата серия банкноти, чрез които се въвеждат редица нови защитни елементи. Купюрът е с номинална стойност 10 лв. и емисия 2020. Тя ще бъде пусната в обращение от 12 юни като законно платежно средство.

Дизайнът и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите от 10 лева от старите серии.

Новите защитни и графични елементи са допълнителен знак за незрящи граждани - състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата. Поставена е и нова холограмна лента с оптични ефекти, които се редуват при промяна на ъгъла на наблюдение - изображения на земно кълбо с телескоп и планета, цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон, стилизирано изображение на армиларна сфера, шахматни изображения на изправен коронован лъв с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „10“.