Близо 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с европейски пари© economic.bg

Близо 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с европейски пари

, 6 новини, 5 прегледа

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 1.2 млрд.лв., съобщиха от пресслужбата на регионалното министерство.

Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите(МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени в МОСВ много по-рано – още през февруари.

Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.