Българската икономика вече се задавя от коронавируса© economic.bg

Българската икономика вече се задавя от коронавируса

, 13 новини, 16 прегледа

Брутният вътрешен продукт отбелязва растеж от 2.4% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Това показват сезонно изгладените данни по експресни оценки, съобщиха от НСИ.

Спрямо последното тримесечие на 2019 г. БВП се увеличава с 0.3%.

В номинално изражение БВП достига 25 146.2 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на годината е 21 481 млн. лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева