България пропадна с едно място в индекса за демокрация на Economist5Фото1Видео© economic.bg

България пропадна с едно място в индекса за демокрация на Economist

, 19 новини, 4 прегледа

България запазва последно място в ЕС в Индекса за възприятие на корупцията. Това стана известно при представяне на индекса за 2019 г. от Международната неправителствена организация "Трансперънси интернешънъл" в Националния пресклуб на БТА.

Страната ни от 2012 г. е на последно място в индекса, освен в една от годините. В международен план България се е изкачила с три места до 74-то място в класацията. Средната стойност на индекса за ЕС е 64.

Индексът представлява скала от 0 до 100, в която 0 е най-високо, а 100 е най-ниско ниво на корупция. Той се отнася за възприятието на корупцията в 180 държави. Индексът е композитен и е стъпил на няколко изследвания - в глобален план те са 13, а за България - 10, на различни международни организации.