Без санкции за медиците, които отказват да лекуват пациенти с коронавирус, потвърди Кирилов7Фото© frognews.bg

Без санкции за медиците, които отказват да лекуват пациенти с коронавирус, потвърди Кирилов

, 37 новини, 8 прегледа

/КРОСС/ Министърът на правосъдието Данаил Кирилов потвърди в сутрешния блок на БНТ, че ще отпадне текстът, който предвиждаше санкции за медиците, които откажат да лекуват пациенти с коронавирус. В закона остава текст, който предвижда до 3 години затвор и глоба до 10 хиляди лева за разпространение на невярна информация за болестта.

Ако се приеме това предложение, което също беше предмет на сериозно обсъждане, би следвало разпространението на невярна информация за разпространение на зараза да се инкриминира, тоест да подлежи на наказателно преследване. Предвидили сме да не може да се налагат запори върху банкови сметки които обхващат приход от трудово правоотношение, както и такива средства, които биха послужили за издръжка.

Министърът на правосъдието подчерта, че Законът за извънредното положение не урежда нови мерки в частта противоепидемиологични мерки.