Банките ще разсрочват кредити до 6 месеца заради кризата© dnes.bg

Банките ще разсрочват кредити до 6 месеца заради кризата

, 6 новини, 5 прегледа

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. Това съобщиха от централната банка.

Документът представлява частен мораториум по смисъла в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) върху плащания по кредити във връзка с панденията от COVID-19.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.