Асоциация на прокурорите с остра критика към опитите прокуратурата да бъде намесена в политически скандали2Фото© nova.bg

Асоциация на прокурорите с остра критика към опитите прокуратурата да бъде намесена в политически скандали

, 6 новини, 7 прегледа

От Асоциацията на прокурорите в България остро критикуваха опитите прокуратурата да бъде намесена в политическите скандали.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България остро и категорично възразява срещу опитите Прокуратурата да бъде намесена в политически борби, скандали и противопоставяния.

Един от основните стълбове, около които се изгражда всяка правова и демократична държава, е принципът на разделението на властите. Съгласно Конституцията и българското законодателство Прокуратурата на Република България е неделима част от съдебната власт. Именно това място е гаранция срещу опитите за отслабване на българската прокуратура, срещу стремежите да й бъде оказвано нерегламентирано влияние и натиск, срещу желанията на различни политически и олигархични кръгове за поставянето на Прокуратурата под контрол.