Алергия към бюлетини прати служители на ЦИК в Косово в болница© dnes.bg

Алергия към бюлетини прати служители на ЦИК в Косово в болница

, 85 новини, 3 прегледа

ОТНОСНО: жалба от ПП "Възраждане", чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП "Възраждане" - Русе, срещу решение номер 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК - Русе

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е ПП "Възраждане", чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП "Възраждане" - Русе, срещу решение номер 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК - Русе. Жалбата заедно с приложенията към нея е получена с вх. номер МИ-10-195 от 12 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК - Русе е оставила без уважение жалбата на Дилян Саманджиев, поради това, че не е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК.