3 млн. лв. ще получи МВР за финансиране на проекти3Фото© economic.bg

3 млн. лв. ще получи МВР за финансиране на проекти

, 9 новини, 2 прегледа

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер на 3 000 000 лв. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Средствата са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и за извършване на строителни дейнос