Прекратихме делото, защото гръцката страна предложи компанията да продължи да съществува като основа за бъдещи съвместни проекти като инфраструктура. Ние приехме този аргумент, тъй като разходите за поддържане на тази инфраструктура са пренебрежимо малки, за да може да продължи да съществува като основа за бъдещи съвместни проекти между България и Гърция, свързани с диверсификацията в енергетиката. Затова оттеглихме иска в холандския съд в Амстердам

Владислав Горанов, 10 месеца
Нови 120 хил. лв. глътна спреният проект "Бургас-Александруполис"