Това е велик ден за Ерусалим и за държавата Израел. Този ден ще се отпечата в националната ни памет за поколения наред