Темпото на строителство на първия участък на метрото беше много малко - средно 380 м на година. На втрия – 1.7 км на година, а в момента работим със среден темп на строителство около 3.2 км средно годишно. Темповете са в пъти по-високи от първоначалните

Стоян Братоев, 10 месеца
Третият лъч на метрото ще бъде пуснат до две години